Termeni și condiții


TERMENI ȘI CONDIȚII

Bine ați venit pe site-ul Avion.ro (,,site-ul"). Acest site este oferit cu unicul scop de a asista clienții în a obține informații de călătorie, a determina disponibilitatea bunurilor și serviciilor legate de călătorie, în a face rezervări sau alte tranzacții cu furnizorii de servicii de călătorie, și pentru niciun fel de alte scopuri. Termenii ,,noi'' , ,,al/ale noastre'' și ,,Avion.ro'' se referă la Avion.ro, agenție de turism online care aparține companiei grecești e-Travel, și la subsidiarele noastre. Termenul ,,dumneavoastră'' se referă la clientul care vizitează site-ul și/sau care efectuează o rezervare prin intermediul site-ului nostru, sau prin agenții noștri de relații cu clienții.

Site-ul vă este oferit sub condiția acceptării fără nicio modificare a termenilor, condițiilor și prevederilor expuse mai jos(denumite în mod colectiv Acordul). Prin accesarea acestui site în orice fel dumneavoastră vă asumați respectarea condițiilor acestui Acord. Vă rugăm să citiți Acordul cu atenție. Dacă nu acceptați acești termeni și condiții vă rugăm să nu folosiți acest site. Vă rugăm să vizitați site-ul periodic pentru a fi la curent cu ultima versiune a acordului. Ne rezervăm dreptul să modificăm oricând dorim Acordul fără nicio notificare și continuarea de către dumneavoastră a utilizării site-ului presupune acceptarea acordului modificat sau actualizat.

Utilizarea site-ului

Drept condiții pentru utilizarea site-ului, dumneavoastră declarați că:

 • aveți cel puțin 18 ani
 • aveți capacitatea de a vă asuma obligații legale
 • veți utiliza acest site în conformitate cu prevederile acestui acord
 • veți utiliza acest site doar pentru a face rezervări pentru dumneavoastră sau pentru o altă persoană în numele căreia aveți dreptul să acționați
 • veți informa aceste persoane despre termenii și condițiile care se aplică rezervărilor pe care le-ați făcut în numele lor, inclusiv toate regulile și restricțiile care se aplică în acel caz
 • toate informațiile pe care le oferiți acestui site sunt adevărate, corecte, valabile și complete
  Păstrăm la dispoziția noastră dreptul de a bloca accesul oricărei persoane la acest site și la serviciile pe care le oferim, oricând și pentru orice motiv inclusiv, dar fără a ne limita, la încălcarea acestui acord.

   

  ACTIVITĂȚI INTERZISE

  Conținutul și informațiile acestui site(incluzând, dar fără a se limita la, prețurile și disponibilitatea serviciilor de călătorie),cât și infrastructura utilizată pentru a oferi astfel de conținut și de informații este proprietatea noastră sau a furnizorilor noștri. În timp ce aveți dreptul a face copii ce se rezumă la itinerariul dumneavoastră de călătorie (și la documentele anexe) sau la serviciile rezervate prin acest site sunteți de acord să nu modificați, copiați, distribuiți, transmiteți, publicați, reproduceți, afișați, licențiați, creați produse derivate, transferați, vindeți sau revindeți orice informație, program software, produs sau serviciu obținut prin intermediul acestui site. De asemenea sunteți de acord să nu

 • folosiți acest site sau componentele acestuia în orice scop comercial
 • faceți nicio rezervare falsă, speculativă sau fraduloasă anticipând o creștere ulterioară a cererii pentru aceste servicii
 • accesați, monitorizați sau copiați niciun conținut sau informație de pe acest site folosind orice program de tip robot, spider, scraper sau orice mijloace automate sau manuale pentru orice scop fără permisiunea noastră expresă în scris
 • încălcați restricțiile de acces impuse pe acest site sau să ocoliți sau ignorați orice alte măsuri menite să prevină sau să limiteze accesul pe acest site
 • efectuați nicio activitate care impune, sau ar putea impune în ceea ce ne privește o utilizare excesivă sau disproporționată a infrastructurii noastre
 • creați niciun link spre o altă pagină a site-ului nostru exceptând pagina de start, (inclusiv, dar fără a se rezuma la paginile de achiziție a serviciilor de călătorie) pentru niciun scop fără permisiunea noastră expresă în scris

   

  REGULI ȘI RESTRICȚII LEGATE DE FURNIZORI

  Termeni și condiții suplimentare se vor aplica rezervărilor dumneavoastră și achiziției de bunuri și servicii legate de călătorie. Vă rugăm să citiți acești termeni și condiții suplimentare cu atenție. Vă asumați respectarea termenilor și condițiilor de achiziție impuse de către orice furnizor cu care alegeți să colaborați inclusiv, dar fără a se limita la plata tuturor sumelor datorate la timp și la respectarea regulilor și restricțiilor furnizorului privind condițiile de plată și de utilizare a produselor și serviciilor. Sunteți conștient că unii furnizori oferind anumite servicii sau activități ar putea să vă solicite semnarea unui acord prin care își declină responsabilitatea pentru serviciul sau activitatea pe care o oferă înainte de a putea beneficia de acestea. Înțelegeți de asemenea că orice încălcare a regulilor și restricțiilor furnizorului poate avea ca efect anularea rezervării/lor dumneavoastră, refuzarea accesului la produsele/ serviciile de călătorie respective, pierderea oricăror sume de bani plătite pentru aceste rezervări și/sau perceperea din contul dumneavoastră a unor sume acoperind costurile ce au rezultat în urma unor astfel de încălcări. Prin prezenta, autorizați efectuarea de către noi a anulării zborului dvs. nefolosit în numele dvs., în cazul în are nu vă prezentați la zbor și solicitarea rambursărilor de la compania aeriană în numele dvs. Avem dreptul dar nu suntem obligați să facem acest lucru, și dreptul dvs. de a solicita rambursări direct de la compania aeriană rămâne neafectat.

  Hoteluri: Τermeni și condițiile furnizorului de hotel. Vă rugăm să citiți cu atenție.

  DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII

  Informațiile, programele software, produsele și serviciile de pe acest site pot include inadvertențe sau erori, inclusiv în ceea ce privește prețurile. În ceea ce îl privește, site-ul Avion.ro nu garantează acuratețea și își declină responsabilitatea pentru orice erori sau alte inadvertențe legate de informațiile și descrierile hotelurilor, aeronavelor și mașinilor și a altor produse de călătorie prezente pe site (inclusiv, dar fără a se limita la prețuri, fotografii, lista dotărilor hotelurilor, descrierea generală a serviciilor etc.), majoritatea acestor informații fiind oferite de furnizorii respectivi. Avion.ro își asumă de asemenea dreptul de a corecta orice eroare de preț de pe site-ul nostru și/sau rezervările făcute la un preț greșit. În această situație, dacă este posibil vă vom oferi posibilitatea de a păstra rezervarea la prețul corect sau vom anula rezervarea fără nici o penalizare.

  Notele hotelurilor prezentate pe site sunt menite să servească doar ca o indicație generală și Avion.ro nu garantează acuratețea notării. Avion.ro și furnizorii săi nu garantează disponibilitatea anumitor produse și servicii. Este posibil ca Avion.ro și furnizorii săi să aducă îmbunătățiri sau modificări acestui site în orice moment.

  Avion.ro și furnizorii săi nu oferă nicio indicație despre oportunitatea informațiilor, programelor software, produselor și serviciilor prezente pe site pentru anumite scopuri și includerea sau oferirea acestor produse sau servicii nu înseamnă că Avion.ro le promovează sau le recomandă. Toate aceste informații, programe software, produse sau servicii sunt oferite exact așa cum sunt, fără nicio garanție de niciun fel. Avion.ro și furnizorii săi nu își asumă garanția că acest site, serverele sale sau e-mailurile trimise de la Avion.ro nu conțin viruși sau alte componente dăunătoare. Avion.ro și furnizorii săi declină prin prezenta asumarea oricăror garanții și obligații cu privire la aceste informații, programe software, produse și servicii, inclusiv toate garanțiile implicite și cele privind condițiile de comercializare sau adecvarea pentru un anumit scop.

  Transportatorii, hotelurile și alți furnizori oferind călătorii sau alte servicii sunt contractori independenți și nu agenți sau angajați ai Avion.ro . Avion.ro nu este responsabilă pentru acțiunile, erorile, omisiunile, garanțiile, daunele sau neglijențele provocate de acești furnizori sau pentru orice vătămare corporală, moarte, distrugerea proprietății sau alte daune și cheltuielile provocate de acestea. Avion.ro nu are nicio responsabilitate și nu va returna sumele deja plătite de clienți în cazuri de întârziere, anulare, overbooking, forță majoră sau alte cauze care nu se află sub controlul acestuia, și nu are nicio responsabilitate pentru cheltuielile suplimentare, omisiunile, întârzierile, modificarea rutelor sau decizii ale guvernelor sau ale altor autorități.

  În nicio situație Avion.ro și furnizorii săi nu vor fi ținuți responsabili pentru orice daune directe, indirecte, accidentale, punitive rezultând din, sau având orice fel de legătură cu accesul la, afișarea sau utilizarea acestui site (inclusiv, dar fără a se limita la încrederea acordată opiniilor expuse pe site, viruși informatici, informații, programe software, linkuri spre alte site-uri, produse și servicii obținute de pe acest site sau rezultând în orice fel din accesul, afișarea sau utilizarea acestui site), fie că au fost provocate din neglijență, prin prevederi ale contractului, dol, răspundere limitată sau alte mijloace, și chiar dacă Avion.ro și/sau furnizorii săi au fost preveniți de posibilitatea producerii unor astfel de daune.

  Dacă, în ciuda declinării responsabilității prevăzute la punctul anterior, Avion.ro sau furnizorii săi sunt găsiți responsabili pentru pierderi sau daune care rezultă sau sunt în orice fel legate de situațiile descrise mai sus, atunci responsabilitatea Avion.ro și/sau a furnizorilor săi nu va depăși agregat cea mai mare valoare dintre (a) suma pe care dumneavoastră ați plătit-o Avion.ro pentru serviciul comandat de pe site sau (b) o sută de dolari (100,00 $) sau echivalentul în moneda locală.

  Limitarea responsabilității reflectă alocarea riscului între părți. Limitările specificate în această secțiune sunt valabile și se vor aplica chiar dacă vreuna dintre prevederile menționate nu și-a atins scopul esențial. Limitarea responsabilității prevăzută în acest acord produce efecte în beneficiul companiei Avion.ro, afiliaților Avion.ro și/sau furnizorilor lor.

  Despăgubiri

  Vă dați acordul să apărați și să despagubiți Avion.ro și/sau furnizorii săi sau oricare dintre agenții, directorii, angajații acestuia împotriva/ pentru orice solicitare, cerere, pierdere, daună, amendă, penalități sau alte costuri sau cheltuieli de orice natură inclusiv, dar fără a se limita la cheltuielile legale și contabile pretinse de o terță parte ca rezultat al acestora.

 • încălcarea acestui Acord sau a documentelor menționate în cuprinsul acestuia
 • încălcarea oricăror reguli sau drepturi ale unei terțe părți sau
 • utilizarea acestui site de către dumneavoastră

   

  Soluționarea alternativă a disputelor

  Conform Directivei EU 2013/11 și Ordonanței 524/2014 a Parlamentului European, toate disputele între rezidenții consumatori și comercianții stabiliți în Uniunea Europeană care derivă din vânzarea de bunuri și furnizarea de servicii pot fi trimise printr-o platforma online de soluționare a disputelor care oferă un punct de plecare consumatorilor și comercianților care caută soluționarea disputelor care au apărut ca urmare a unor tranzacții online înafara tribunalului. Puteți accessa platforma Europeană ODR accesând următorul link.

  Disponibil pe acest site

  Orice program software care este pus la dispoziție pentru download de pe acest este proprietate protejată prin drepturi de autor a Avion.ro și/sau a furnizorilor săi. . Utilizarea de către dumneavoastră a acestui software se supune termenilor de încetare a dreptului de folosire, dacă aceștia există, care însoțesc sau sunt incluși în acest software ("License Agreement"). Nu puteți instala sau utiliza niciun astfel de software decât dacă acceptați termenii din License Agreement. Pentru orice program software care este disponibil pentru download de pe acest site care nu este însoțit de un Licence Agreement vă oferim dumneavoastră, utilizatorul, o licență limitată, personală, netransferabilă de a utiliza acest software pentru a accesa și utiliza acest site în conformitate cu acești termeni și condiții și pentru nici un alt scop.

  Vă rugăm să luați la cunoștință faptul că toate programele software inclusiv , și în totalitate, codul HTML și scripturile Activ X conținute de acest site sunt proprietatea Avion.ro și/sau a furnizorilor săi și sunt protejate prin legea drepturlui de autor și prin prevederile tratatelor internaționale în vigoare. Reproducerea sau distribuirea acestui software este interzisă în mod expres și poate avea drept consecință pedepse civile și penale severe. Contravenienții vor fi urmăriți în justiție pe toate căile posibile.

  Fără a limita prevederile de mai sus, copierea sau reproducerea acestui software pe alte servere sau la alte destinații pentru a fi în continuare reprodus sau distribuit este interzisă în mod expres. Programele software sunt garantate, dacă este cazul, doar în conformitate cu termenii din License Agreement.

  Copyright și notificări privind dreptul de autor

  Întreg conținutul acestui stat site este: ©2009 Avion.ro. Toate drepturile sunt rezervate. Avion.ro nu este responsabil pentru conținutul site-urilor operate de alte entități decât Avion.ro. Alte logouri, produse și nume de companii menționate în cadrul site-ului pot fi mărci înregistrate ale proprietarilor respectivi.

  GENERAL

  Acest site este operat de un organism grecesc și acest acord este supus legilor din Grecia/UE. Prin aceasta sunteți de acord să vă supuneți jurisdicției exclusive și prevederilor curții de justiție din Atena, Grecia, în toate disputele rezultate din utilizarea acestui site. Utilizarea site-ului nu este permisă în nicio jurisdicție care nu recunoaște toate prevederile termenilor și condițiilor prezentate, inclusiv ale acestui paragraf.

  Dacă orice parte a acestui Acord se dovedește a fi invalidă, ilegală sau de neaplicat, validitatea, legalitatea și aplicabilitatea celorlalte dispoziții nu vor fi în niciun fel afectate sau împiedicate.

  Acest acord (și ceilalți termeni și condiții la care se face referire în cuprinsul acestuia) cuprinde toate prevederile acordului dintre dumneavoastră și Avion.ro în ceea ce privește acest site și înlocuiește toate informările sau propunerile anterioare sau simultane, fie ele făcute electronic, oral sau în scris, dintre client și Avion.ro. O versiune tipărită a acestui Acord și a oricărei informări făcută prin mijloace electronice este admisibilă în procedurile administrative sau legale rezultând din, sau legate de acest Acord în aceeași măsură și supusă acelorași condiții ca și alte documente de afaceri și înregistrări care au fost inițial create și păstrate în formă tipărită.

  Orice alte drepturi care nu au fost în mod expres acordate prin acest Acord sunt rezervate Avion.ro.

  Vânzătorul călătoriei

  Avion.ro este un comerciant de servicii de transport înregistrat în Grecia/UE sub numele E-Travel SA, cu numărul : GNTO 0206?61000177701

  Avion.ro este o agenție de transport acreditată IATA sub numele E-Travel SA și cu numărul: 2721308-2.