Obiectivul nostru este de a satisface așteptările dumneavoastră în ceea ce priveşte serviciile şi calitatea. Cu toate acestea, condițiile în care are loc o călătorie se pot modifica în mod semnificativ. Eventualele probleme sau reclamații legate de zbor trebuie comunicate direct operatorului de transport aerian. Dacă reclamaţia ni se adresează, vă rugăm completaţi formularul pentru reclamaţii. Formularul imprimat şi completat trebuie trimis la adresa de mai jos. Cererile de compensaţie pentru costuri supliementare trebuzie însoţite de chitanţe.